1. Jobpass- chinh phục mọi vị trí việc làm
Jobpass trang bị 6 nhóm kỹ năng mềm thông qua 30 khóa học eLearning để các cá nhân chưa có kinh nghiệm làm việc tìm hiểu về các tình huống có thể diễn ra tại công sở hiện đại, và được hướng dẫn các cách xử lý. Đối tượng phục vụ chính của Jobpass là sinh viên đại học, người đang tìm kiếm việc làm và nhân sự mới được tuyển dụng tại các công ty. Thông tin chi tiết về jobpass có thể được tìm thấy tại Jobpass.

Đây là chương trình duy nhất thuộc thư viện eLearning Skillsoft người học có thể trực tiếp mua để phục vụ nhu cầu cá nhân.
 
2. Prostaff – chuyên nghiệp hóa bộ máy nhân sự
ProStaff Collection bao gồm trọn bộ 40 khóa e-Learning dành cho vị trí nhân viên trong tổ chức. Các nhóm kỹ năng mềm trong ProStaff bao gồm: Giao tiếp và ứng xử nơi công sở, Quản lý thời gian; Sắp xếp công việc và phát triển bản thân; Tin học ứng dụng văn phòng; và Chăm sóc khách hàng. ProStaff phù hợp triển khai tại các doanh nghiệp cần chuẩn hóa kỹ năng mềm cho bộ máy nhân viên theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là chương trình đào tạo đã được Google, Amazon, HSBC,… triển khai cho các nhân viên của mình.
 
3. Sales & Customer Care, những điều cần biết về bán hàng và chăm sóc khách hàng
Sales & Customer Care Collection là series 28 khóa học những kỹ năng cơ bản về bán hàng và chăm sóc khách hàng. Bộ kỹ năng này phù hợp với các vị trí thường xuyên phải giao tiếp với khách hàng của tại các công ty.
Xem thêm danh sách khóa học chi tiết tại đây.


4. Pro-Manager, đào tạo đội ngũ quản lý như các tập đoàn đa quốc gia
Pro-Manager Collection là một trong những bộ sưu tập công phu, với 40 khóa eLearning phục vụ cho quản lý cấp trung (trưởng/phó phòng) của doanh nghiệp, hoặc bồi dưỡng các nhân tố tiềm năng phát triển làm cán bộ quản lý tại các tổ chức.
Sử dụng Pro-Manager vào đào tạo, doanh nghiệp hoàn toàn có thể:
  • Chuẩn hóa đội ngũ quản lý cấp trung những khóa đào tạo theo chuẩn quốc tế.
  • Giữ chân nhân tài bằng lộ trình đào tạo, phát triển sự nghiệp đầy triển vọng.
  • Xây dựng được văn hóa lãnh đạo lành mạnh, tập trung vào hiệu quả kinh doanh
Xem thêm danh sách khóa học tại đây.5. Leadership- chương trình bổ trợ cho quản lý cấp cao
Các lãnh đạo cấp giám đốc có rất ít thời gian cho việc học tập, chính vì vậy các khóa eLearning ngắn gọn 30’ như định dạng của Skillsoft là những chương trình bổ trợ thích hợp. Leadership collection bao gồm 25 khóa về nghệ thuật lãnh đạo, trong đó có những chương trình mới mẻ như xây dựng và quản lý đội ngũ trực tuyến, ứng dụng trí tuệ cảm xúc vào lãnh đạo, dẫn dắt đội ngũ trong bối cảnh liên tục thay đổi, hay vai trò của lãnh đạo nữ.
Trải nghiệm Leadership Collection để tham khảo phong cách lãnh đạo Âu – Mỹ.

6. Digital transformation – bộ sưu tập đồ sộ hỗ trợ doanh nghiệp bắt kịp cách mạng số 4.0
Cách mạng số 4.0 đang là thử thách, đồng thời là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong thế kỷ 21. Tại Việt Nam chưa có chương trình đào tạo bài bản nào dành cho các doanh nghiệp để trang bị các kỹ năng số và tư duy mới. Digital Transformation Collection được Skillsoft thiết kế để giải quyết bài toán thiếu hụt kỹ năng số tại các doanh nghiệp.
Tài nguyên của bộ sưu tập Digital transformation là 50 khóa học, 173 cuốn sách và 21 audio book.
Thông tin chi tiết về chương trình tại đây.


Xem demo một số khóa học eLearning của chúng tôi tại NexEdu Youtube.

Tham khảo nội dung đầy đủ tại Nexedu Collection