Đại diện lãnh đạo NexEdu Việt Nam, ông Lê Quang Vinh đã có những thông tin chi tiết về sự khác biệt của thư viện eLearning Skillsoft so với các chương trình đào tạo online khác trên thị trường hiện nay:
 
- Thư viện elearning Skillsoft mà NexEdu đang đại diện rất phong phú, với 2500 khóa học, là một nguồn tài nguyên dồi dào chưa từng có thị trường. Điều này cho phép doanh nghiệp sử dụng 1 thư viện đào tạo cho tất cả các phòng ban trong công ty. Dựa trên chiến lược phát triển nhân sự của mình, doanh nghiệp sẽ lựa chọn và phân phối các nội dung đào tạo chuẩn quốc tế tới từng nhân viên của mình.
- Giải pháp eLearning này giúp doanh nghiệp triển khai được cho số đông người học (có thể lên tới nhiều nghìn người), trên quy mô rộng lớn ở nhiều địa bàn trong cùng một thời điểm.
- Thư viện eLearning do tập đoàn Skillsoft phối hợp với các chuyên gia đầu ngành xây dựng. Người học do vậy được tiếp cận với những kiến thức, kĩ năng theo chuẩn mực toàn cầu.
- 86 phần trăm những người đã học đều áp dụng được ngay kiến thức từ khóa học trong 2 tuần đầu tiên, cho thấy tính ứng dụng rất cao của nội dung. Đây là một tỉ lệ khó có chương trình đào tạo nào khác đạt được.
- Với một ngân hàng đào tạo online chuẩn, doanh nghiệp quản lý được chất lượng đào tạo đồng đều ở mọi nơi mọi lúc, giảm tải nguồn lực nhân sự đào tạo, từ đó giảm thiểu chi phí đào tạo từ 20-50 phần trăm mỗi năm.

Một số học viên của chương trình cũng chia sẻ trải nghiệm của mình về các khóa học về giao tiếp tại công sở, giải quyết xung đột, làm việc nhóm,... của ngân hàng đào tạo này.