Nội dung chính của talkshow đã tập trung vào chia sẻ những nguyên nhân của cuộc chiến lôi kéo nhân tài, việc xác định người tài và nghệ thuật thu hút và giữ chân nhân tài. Đóng góp vào nội dung trao đổi của chương trình, CEO của NexEdu Việt Nam, ông Lê Quang Vinh đã chia sẻ về việc làm thế nào công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực có thể hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân người tài.


Ông Vinh cho biết, khảo sát mới nhất của Linkdedin cho thấy 94 phần trăm người lao động sẽ tự nguyện gắn bó với doanh nghiệp nếu họ nhận thấy công ty có các hoạt động đầu tư vào phát triển nhân lực nội bộ thay vì việc chăm chăm tìm kiếm và tuyển dụng người mới. Đặc biệt là khi lực lượng lao động tại các công sở hiện nay, tỉ lệ người trẻ thuộc thế hệ millennials ngày càng đông (tới 2025, tỉ lệ này sẽ đạt 75 phần trăm), thì việc hiểu những ưu tiên của thế hệ này trong phát triển bản thân tại công sở là vô cùng quan trọng để sở hữu và giữ chân nhân tài.CEO của NexEdu cùng với diễn giả chính đã chia sẻ các giải pháp gỡ rối về sử dụng nhân sự và đào tạo nhân sự cho nhiều doanh nhân trong phần Q&A của chương trình.

Sau khi theo dõi những phân tích của NexEdu về xu hướng đào tạo và phát triển nhân tài trên thế giới và Việt Nam, những người đứng đầu doanh nghiệp đã có thêm một góc nhìn mới mẻ và hiện đại về lĩnh vực vốn ít được chú trọng tại các công ty Việt Nam: đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh kỷ nguyên số.