Tháng 10/2018, NexEdu Việt Nam cho ra mắt NexEdu Collections với 6 bộ sưu tập e-Learning, mỗi bộ sưu tập bao gồm từ 30 - 40 khóa eLearning ngắn gọn, hướng tới các nhóm nhân sự tại các nấc thang sự nghiệp khác nhau trong một tổ chức.