Một cái nhìn thú vị về con đường "khởi nghiệp" của những người trẻ và việc sử dụng quỹ thời gian của mình một cách hiệu quả.