Từ đơn vị hàng đầu việt nam chuyên cung cấp những gói kỹ năng chất lượng trong đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp, NexEdu chúc cho một nửa thế giới luôn đủ tự tin, đủ quyền lực để làm chủ cuộc đời mình, và để thành công! Happy International's women day!!!